IT-DRIFT.

Vi ger våra kunder möjligheten att lägga ansvaret för sin IT-drift hos oss. Har ni inte, eller inte vill ha, egenanställd personal med IT-kompetens för att sköta era system är det en tjänst som går att köpa för oss. Uppdraget kan se lite olika ut beroende på er situation. För vissa handlar det om att hyra in sig i de molntjänster vi redan driftar i våra datacenter. I andra fall handlar det om löpande underhåll av era system, för att se till att dem är i gott skick, säkra, uppdaterade, och löpande kan leverera vad ni förväntar er av dem.

BACKUP & ÅTERSTÄLNING.

Behovet av säkerhetskopiering ser lika olika ut som våra kunder. Även om de olika typerna av tjänster som används för att tillgodose dessa behov är väldigt lika varandra. Ser kravspecen väldigt olika ut. Extremt snabb återställning, eller väldigt stora datamängder hos vissa. Knappt nödvändigt hos andra.

Men samtidigt som behoven förenklas hos vissa kunder när systemleverantörer i tar större ansvar själva. Blir datalagring allt mer komplex. Viktig data, som traditionellt sett endast har funnits på en eller ett fåtal servrar, finns idag på en mängd olika platser; på server, på anställdas datorer och molnet.

Vi kan leverera så väl traditionella lokala backupsystem, som molnbaserad säkerhetskopiering som skickar sin data till våra datahallar. Hör av dig till oss så kan vi skräddarsy en lösning för er.

IT SÄKERHET.

Som en modern IT-konsult gäller det att ha med sig säkerhet i allt man gör.

  • Vad händer med en verksamhet om ett system blir obrukbart, tillfälligt eller under längre tid?
  • Hur stor skada kan komma av att fel personer har till gång till fel information?
  • Vad händer om vi inte håller våra system ajour och kan stå upp mot de senaste säkerhetskraven?
  • Hur påverkas vår business om vår data skulle försvinna eller bli krypterad?
  • Hur lång tid kan vi vara utan ett system utan att det får allvarliga konsekvenser för verksamheten?
säkerheten är viktigt hos en IT-konsult

Svaret på frågorna är olika hos varje kund. Hos det lilla fåmansbolaget, som mest använder sitt system för att fakturera och planera sina projekt. Dom kanske klarar sig helt okej utan sitt bokföringssystem någon dag, tills ny hårdvara är på plats och backup är återställd.

Medans en transportledningscentral, eller ett hotells bokningssystem kan generera stora kundförluster om ett system är onåbart i bara några få timmar.

Det är svaren på frågorna som avgör hur ert system bör vara planerat. Ibland kan man komma väldigt långt med små resurser, ibland kan det krävas stora investeringar.

LÖPANDE SUPPORT.

Låt inte era medarbetare sitta fast med dåliga system, eller i problem dom ej själva kan lösa. Effektivisera din verksamhet genom att ta hjälp av proffs, så kan ni koncentrera er på att utveckla er verksamhet.

LÅT OSS SKÖTA DIN IT

SÅ KAN NI GÖRA DET NI ÄR BÄST PÅ